Siporexparken i Valbo byggs om – en samlingsplats skapas för många intressen

Nu inleds arbetet med att bygga om Siporexparken i Valbo, en satsning för att skapa en ny samlingsplats som ska passa många olika intressen. Underlaget för parkens utformning och utrustning bygger till stor del på den undersökning som genomfördes sommaren 2021 där allmänheten fick tycka till om hur parken ska utvecklas. 

-I parken anlägger vi både nya ytor för en rad olika aktiviteter och en ny lekplats. Tack vare feedback från Gävleborna hoppas vi kunna skapa en välkomnande, tryggare och roligare samlingsplats för parkens besökare i alla åldrar, på det sättet som har önskats, säger Maria Dahlgren, projektledare på Gävle kommun.

En ny så kallad triq-arena byggs, en konstgräsplan med många olika mål som lämpar sig för många olika bollsporter. I parken byggs även ett nytt utegym, mountainbikebana och grillplats. Även den befintliga hundrastgården byggs ut och får ny utrustning. Parken får även ny och bättre belysning som bidrar till att området blir en ljusare och tryggare plats året om.

Den nya lekplatsen utrustas med ny lekutrustning med bland annat klätterställning, studsmatta, balanslek, gungor och sandlåda med bakbord.

Arbetet inleds med avverkning av sly och enstaka träd för att förbättra sikten och för att göra plats åt ny utrustning. Nya träd återplanteras vid bollplanen samtidigt som nya fågelholkar sätts upp i parken. Lekparken beräknas vara klar under hösten 2022, hela parken beräknas färdigställas under våren 2023.

Under pågående byggnation kan närboende uppleva störande ljud och damm från byggmaskiner. Byggmaskiner kommer att trafikera området via Gaddaborgsvägen.

Total
0
Shares