Ökade kostnader för Gävles byggprojekt

Ökade stålpriser, högre virkeskostnad och inflation. Prognoserna för flera av Gävles byggprojekt visar ökade kostnader för kommunkoncernen. 

– Vi följer aktivt kostnadsutvecklingen. I dagsläget kommer vi inte att stoppa pågående byggprojekt, däremot måste vi nu agera ansvarsfullt och inte dra igång nya projekt utan nya analyser och avvägningar, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

Liksom övriga världen påverkas Gävle kommun av svängningarna i omvärlden. Efterdyningarna av pandemin och det pågående kriget i Ukraina har drivit upp byggkostnaderna.

– Just nu ser vi att framförallt ökade kostnader för byggnadsmaterial driver kostnadsutvecklingen. Ett års framskjuten byggstart på Vasaskolan gav en kostnadsökning av projektet på nästan 10 procent, säger Bo Rickegård vid Gavlefastigheter.
Prognosen för bygget av Agnes kulturhus visar också på en kostnadsökning. Utöver ökade kostnader för byggmaterial har NCC hittat betydligt mer sulfidlera än förväntat.

– Sulfidlera är miljöfarligt. Vår byggentreprenör kommer behöva deponera mellan 15 000 till 20 000 ton sulfidlera. Kostnaden för detta uppskattas från 8 till 19 miljoner enligt den senaste prognosen, säger Bo Rickegård.
Fler projekt runt om i Gävle står inför ökade byggkostnader. Bland andra pågående projekt vid Ludvigsbergsskolan, Lillhagsskolan, Hedesunda Allaktivitetshus och Träffen på Sätra. Det rör sig om kostnadsökningar i förhållande till budget på mellan 10-50 procent.

– Vi tar osäkerheterna på stort allvar och kommer att genomföra fler grundliga analyser för att ha koll på kostnadsutvecklingen, och anpassa timingen i våra nya investeringar i den mån det går. Att slänga sig in i nya byggprojekt just nu är inte ansvarsfullt och rimligt. Vi kommer att ompröva även den investeringsram vi beslutar om i kommunfullmäktige i juni på nytt i höst för att göra så bra avvägningar vi kan, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

Total
0
Shares