Ny bro över Söderbågen kopplar ihop Hemsta med Hemlingby

Arbetet med den cirka 1,7 kilometer långa gång- och cykelvägen som kommer att koppla ihop Hemlingby handelsområde med det befintliga huvudcykelstråket till och från centrala Gävle vid Parkvägen pågår för fullt. Den 2 augusti kl. 18.00 monteras en gång- och cykelbro över Söderbågen mellan Hemsta och Hemlingby. 

– Den nya bron är en viktig pusselbit för hela projektet som vid färdigställande kommer öka möjligheten att på ett smidigt och hållbart sätt kunna transportera sig till Hemsta, Gavlegårdarnas huvudkontor och Hemlingby handelsområde och även binda ihop dessa områden med centrala Gävle, säger Daniel Olsson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Under arbetets gång stängs Söderbågen av mellan cirkulationsplatserna Söderbågen/Spängersleden och Hemsta/Södra Kungsvägen. När arbetet är färdigt släpps trafiken på, arbetet beräknas pågå fram till 3 augusti kl. 06.00.

Hela gång- och cykelvägen mellan Parkvägen och Ingenjörsgatan i Hemlingby beräknas stå klar under hösten 2022. Vid färdigställande kommer den att korta ner restiden med cykel mellan Hemlingby handelsområde och centrala Gävle betydligt.

Total
0
Shares