Gävle kommun vaccinerar almar för att skydda träden mot almsjukan

Den 19 maj kommer Gävle kommun tillsammans med Heliga Trefaldighets kyrka att vaccinera nio almar i centrala Gävle. 

-Vi samarbetar eftersom det är viktigt att alla almar som står nära varandra vaccineras. Det är ingen 100-procentig garanti att det fungerar men det har visat sig ha en bra effekt sen vaccination påbörjades runt om i världen, säger Mia Zakrisson, parkingenjör i Gävle kommun.

Många almar i Gävle är redan idag drabbade av almsjukan och flera döda almar har tagits ner. Det finns flertalet almar i staden men det är det inte möjligt att vaccinera alla. Därför har kommunen valt ut några träd som är extra viktiga att bevara.

– Almarna som ska vaccineras står relativt ensamma, vilket ökar chansen att de kommer att klara sig. En redan smittad alm kan inte vaccineras och almar som växer tätt har större risk att smitta varandra, säger Mia Zakrisson och berättar att fem almar står på kommunens mark och fyra almar på kyrkans mark.

Vaccinationen genomförs av en arborist som sprutar in en vätska i trädet var tionde centimeter runt stammen på en meters höjd. Arboristen har koll på bladtillväxten och värmen för att veta när det är dags att vaccinera. Under maj månad håller trädet på att suga upp vatten. Då är det perfekt att injicera vaccinet som är helt ofarligt för trädet. Vaccinet triggar igång och stimulerar trädets immunförsvar. Vaccinationen måste utföras varje år.

Här ska almar vaccineras i Gävle: Brunnsparken (1st), Vävareparken (2st), Kvarnparken (1st) och vid Islandskällan (1st).

Almsjukan sprids via sporer som hamnar på almsplintborren som lever i träden. När sporerna kommer i kontakt med trädet så blockeras dess närings- och vattenledande förmåga genom stammen, vilket ofta leder till att trädet vissnar och dör. Sjukdomsförloppet kan pågå från några månader till ett par år. Almsjukan kan även spridas via rotkontakt och spridas i större bestånd.

Total
0
Shares