Gävle kommun tecknar intentionsavtal för storskalig solenergi

Gävle kommun har tecknat ett intentionsavtal med det tyska solenergibolaget ib Vogt. Avtalet gör det möjligt för bolaget att utreda förutsättningarna för en solcellspark på den tidigare flygplatsen Rörberg. Om parterna kommer överens kommer Gävle kommun att arrendera ut marken för att förstärka Sveriges elförsörjning med solenergi. 

2016 fattade kommunfullmäktige i Gävle beslut om att avveckla Rörbergs flygplats. Sedan dess har ett arbete pågått inom kommunen för att omvandla den tidigare flygplatsen till ett verksamhetsområde.

Intentionsavtalet med solenergibolaget ib Vogt, som har solparker över hela världen, signerades på delegation den 27 juni av kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S), och kommer att ratificeras vid kommunstyrelsens kommande sammanträde den 13 september.

Intentionsavtalet innebär att ib Vogt kan genomföra undersökningar av marken vid den tidigare flygplatsen inför kommande förhandlingar med Gävle kommun. Det slutliga arrendeavtalet på mellan 100 till 230 hektar kommer efter bolagets undersökningar att förhandlas under hösten för att därefter på nytt tas upp för beslut.

– Mer grön el och lokal förstärkning av elförsörjningen är oerhört viktigt för näringslivets utveckling och för våra möjligheter att skynda på den gröna omställningen i vårt samhälle. Den här etableringen ger ett viktigt tillskott av förnybar energi, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ett marknadsmässigt pris kommer att sättas för nyttjandet av marken. Gävle kommuns avsikt i ett framtida avtal är att Gästrike räddningstjänst verksamhet ska vara kvar på platsen.

– Vi är glada att vi har kommit ett första steg på väg mot ett förverkligande av en solpark. Gävle är en attraktiv kommun för större energianvändare, kommunen växer och behöver förnybar energi för fortsatt expansion. En ytterligare fördel är att det i närheten av projektområdet finns en transformatorstation med tillräcklig kapacitet att ta emot solparkens produktion av förnybar el, säger Jens Sperens, chef på ib Vogt Sverige.

Ib Vogt, i grunden ett tyskt bolag, har som ambition att växa organiskt och inledningsvis bygga två-tre parker årligen under flera år framåt, motsvarande cirka 1 TWh produktion. Gävle är en av flera platser i Sverige som bolaget intresserar sig för.

– Det viktigaste målet med denna satsning är att bidra till att öka takten i övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Genom avtalet med Gävle kommun tillförs en storskalig solpark i elområde 3 (SE3) med god markanvändning och direkt anslutning till energikrävande verksamheter, vilket gör att vi tillsammans kan bygga attraktiva samhällen, säger Jens Sperens.

Total
0
Shares