Gävle kommun får 2,2 miljoner kronor av Kulturrådet för satsningar på skolkultur och demokrati

Gävle kommun får ett bidrag av Kulturrådet på 2 180 000 kronor för att skolelever ska ges möjlighet att ta del av ett rikt utbud av skolkultur under läsåret 22/23. Det övergripande temat är demokrati och genom kulturen ska barn och unga inspireras till konstnärlig utveckling, kritiskt tänkande och eget skapande. 

-Vi är oerhört glada för bidraget och att vi tillsammans med skolan kan fortsätta att satsa mycket på kultur i skolan. Genom att nå ut med kulturen i skolan säkerställer vi att alla barn får tillgång till och får uppleva kultur i alla dess former, säger Sofia Nohrstedt, kulturchef i Gävle kommun.
Kulturrådet fördelar drygt 195 miljoner kronor för kulturinsatser i landets grundskolor för nästa läsår.

Ett av Gävles kommunövergripande mål är kraftigt förbättrade resultat i skolan. Som en del i att nå målet ska kulturen integreras i undervisningen och gå hand i hand med Barnkonventionen. Samordning av skolkultur sker genom garantimodellen Kulturtrappan, där aktörer som Gävle Konstcentrum, Gävle Symfoniorkester, Gävle Konserthus, Kulturskolan, Biblioteken, Bio 7:an och regionala kulturinstitutioner samverkar.

År 2020 antogs ett nytt kulturpolitiskt program där det trycks på att kulturen ska vara tillgänglig för alla, och att barn och ungas behov och rättigheter särskilt ska beaktas. Kulturtrappans teman styrs av särskilda satsningar och önskemål och under år 2022 är temat Demokrati vilket efterfrågats av skolorna och kommer att ingå i alla planerade kulturprojekt. Gävle kommun har även en handlingsplan för skolkultur.

Total
0
Shares