Gävle kommun är årets raket i rankingen av andelen ekologisk mat i kommunala verksamheter

Gävle hamnar på plats 12 i Ekomatcentrums årliga rankning av kommuner och regioner gällande ekologiska inköp. Med en ökning av inköp av ekologiska livsmedel med nio procentenheter från 2020 till 2021 blev Gävle kommun, tillsammans med Borlänge kommun, årets raket. 

Förra året placerade sig Gävle kommun på plats 23 i rankingen. I år klättrade kommunen 11 placeringar och utsågs till årets raket då inköpen av ekologiska livsmedel ökat med nio procentenheter. Kommunen ligger idag på 52 procent ekologisk mat. 84 procent av alla kommuner och regioner deltog i rankingen.

Mer ekologisk mat till våra barn, unga och äldre betyder mindre kemikalier på våra åkrar och vattendrag och i slutänden våra egna kroppar. Det är så roligt att vi nu ser resultat av våra högt uppsatta mål om mer ekologisk mat, när våra fantastiska kockar prioriterar hälsosam mat och våra leverantörer av mat ser till att vår mat gör skillnad för den biologiska mångfalden, säger Therese Metz, kommunalråd (mp) med särskilt ansvar för klimat och miljö.

Idag använder kommunens egna kockar i förskolan 61 procent ekologiska livsmedel i sin matlagning och vid livsmedels- och måltidsupphandlingar ställer Gävle kommun krav när det gäller ekologiskt, närodlat och svenska livsmedel. Målet är att andelen närproducerad, ekologisk, svensk och vegetarisk mat ökar och att mängden matsvinn minskar.

Att vi kunnat öka vår ekologiska andel så mycket beror på att vi kontinuerligt följer upp våra avtal gällande livsmedel och måltider. Våra egna kockar är också fantastiskt duktiga. Där jobbar vi med måluppföljning för att göra dem medvetna om målen och vad de själva kan göra för att nå dem, säger Ann-Charlotte Berglin, controller.

Ekomatcentrum ordnar varje år en diplomeringsceremoni för de kommuner och regioner som klassat in i Ekomatsligan. Nivån för att klassa in ligan är 30 % ekologiska inköp, räknat i svenska kronor. Regeringens nationella inriktningsmål för ekologiska inköp i offentlig sektor är 60 % till 2030. Ekomatcentrums nationella mål för offentlig sektor är 50 % ekologiskt 2020.

Ekomatcentrum är en ideell förening som arbetar med mat och hållbarhetsfrågor.

Total
0
Shares