Fördelar med FTX-ventilation

FTX-ventilation är en typ av ventilationssystem som används för att ventilera bostäder och andra byggnader. Det är en förkortning för “frånluft – tilluftssystem” och innebär att det tar in friskluft från utsidan och förbättrar luftkvaliteten inomhus genom att ta bort föroreningar och fukt. FTX-ventilationen är vanligtvis kopplad till en värmepump för att återvinna värmen från den utgående luften och använda den för att värma inluften.

Fördelar med FTX-ventilation

Det finns flera fördelar med FTX-ventilation:

  1. Bättre luftkvalitet: Det hjälper till att förbättra luftkvaliteten inomhus genom att ta bort föroreningar och fukt.
  2. Energieffektivitet: FTX-ventilation är kopplad till en värmepump, vilket gör det möjligt att återvinna värmen från den utgående luften och använda den för att värma inluften. Detta kan hjälpa till att minska energiförbrukningen och därmed kostnaderna.
  3. Kontrollerbar: FTX-ventilation kan styras och regleras för att säkerställa att rätt mängd luft tas in och ut och att rätt temperatur och fuktighet upprätthålls inomhus.
  4. Tystgående: FTX-ventilation är vanligtvis tystgående, så det är inte störande för boende.
  5. Bättre inomhusmiljö: FTX-ventilation hjälper till att säkerställa att det finns tillräckligt med friskluft inomhus, vilket kan bidra till en bättre inomhusmiljö och minskad risk för hälsoproblem orsakade av dålig luftkvalitet.
  6. Möjlighet till personlig anpassning: FTX-ventilation kan anpassas till enskilda rum eller zoner inom en byggnad, vilket gör det möjligt att säkerställa att rätt mängd luft tas in och ut och att rätt temperatur och fuktighet upprätthålls där det behövs mest.
  7. Förbättrad ljudisolering: FTX-ventilation kan hjälpa till att minska ljudnivån från utsidan och inomhus, eftersom det kan använda ljudabsorberande material för att dämpa ljudet.
  8. Möjlighet att återvinna värme och kyla: FTX-ventilation kan använda värmepumpar för att återvinna värmen från den utgående luften och använda den för att värma inluften, men det kan också använda kyla från utgående luft för att kyla inluften under varma perioder.
  9. Möjlighet att använda solenergi: FTX-ventilation kan använda solpaneler för att producera energi för att driva systemet, vilket kan minska energiförbrukningen och därmed kostnaderna.
  10. Bättre hållbarhet: FTX-ventilation kan bidra till en bättre hållbarhet genom att minska energiförbrukningen och därmed bidra till en minskad utsläpp av växthusgaser och andra skadliga ämnen.

Ett FTX-system kan även vara bra som åtgärd vid radonsanering. En undersökning gjord av Boverket visade att installation av FTX-ventilation var den vanligaste radonsänkande åtgärden. 306 hus hade installerat FTX-ventilation i syfte att radonsanera. I 258 av husen förekom det blåbetong i olika mängd och i ett flertal av dessa hus gav radon från marken ett inte försumbart bidrag till radonhalten. Radonhalten hade i genomsnitt sjunkit med 69,2 procent. Det enda sättet att upptäcka radon på är genom att göra en radonmätning.

Relaterad information:
Radon messgerät

Övrigt

 

Total
0
Shares