Förbättrat resultat i Gävle kommuns tobakskontroll

Under tre dagar i mars och april utförde Gävle kommun kontroller om huruvida tobaksförsäljning sker till unga kunder som saknar legitimation eller inte. Resultatet visar en stor ökning i antalet butiker som först frågar efter legitimation och därefter inte säljer varor till kunder som inte kan visa upp legitimation. 

– Det är glädjande att fler och fler försäljare är uppmärksammade på sina kunder och har koll på butikens rutiner för ålderskontroll. Självklart hade vi velat se att alla butiker nekat kunden vilket är vår målbild, men detta visar att både vi och försäljarna är på rätt väg i arbetet med att få bukt på otillåten försäljning till minderåriga, säger Lisa Hellström, enhetssamordnare och alkoholhandläggare på Gävle kommun.

Totalt har 53 kontroller utförts i allt från mindre kiosker till större butikskedjor inom kommungränsen. Kontrollköparen som vid köptillfället fyllt 18 år och har ett ungdomligt utseende går in i butiken för att köpa en tobaksrelaterad ålderbegränsad vara, utan att ha legitimation med sig. Direkt efter köptillfället går tillståndshandläggaren in till butiksförsäljaren, presenterar kontrollen och för en dialog om vad resultatet blev.

Undersökningen visar att 40 butiker inte sålde tobak då legitimation inte kunde visas, medan 13 butiker sålde tobak. Det motsvarar ett resultat på cirka 75% som klarade kontrollköpet, ett förbättrat resultat i jämförelse med 2020 då cirka 75% i själva verket sålde tobak till kontrollköparen.

– I vårt uppdrag ingår det att genomföra dessa kontrollköp av åldersrelaterade varor så som folköl, tobaksvaror, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel. Metoden kontrollköp syftar till att få till en bättre dialog med butiksförsäljarna, påminna om vikten av kontroll av legitimation och bidra till att minska risken för att ungdomar under 18 år kan köpa dessa produkter. Vår rekommendation till butikerna är att alltid efterfråga legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år, säger Dan Törnros, enhetschef livsmedel och tillstånd på Gävle kommun.

Under 2023 är förhoppningen att fler kontrollköp ska göras med en ny kontrollköpare.

Total
0
Shares