Europeiska städer samlas i Gävle för att prata hållbarhet

Den 23–25 maj står Gävle värd för ett internationellt möte där hållbarhet står i fokus. Representanter från städer i 19 länder samlas för att få veta mer om hur Gävle kommun arbetar med hållbarhet och utbyta erfarenheter och kunskap om hur städer kan lokalanpassa målen i Agenda 2030. 

Nätverket Global Goals for Cities arbetar med Agenda 2030 och de globala målen. Gävle kommun är en av de 19 deltagande städerna som under två år skapar och delar kunskap för att utveckla den urbana hållbarheten.

Som en del i det arbetet arrangerar Gävle tillsammans med städerna Reggio Emilia i Italien och Dzierżoniów i Polen ett möte för nätverket på plats i Gävle den 23-25 maj med tema styrning, ledning och uppföljning av hållbar utveckling för att nå FN:s globala mål. På programmet står bland annat Gävle kommuns tre strategiska program; Miljöstrategiska programmet, Socialt hållbarhetsprogram och Näringslivsprogrammet och deras hållbarhetsarbete.

Medverkande europeiska städer vill lära sig om hur vi i Gävle arbetar med hållbarhet genom våra tre strategiska program. Gävle står i framkant i arbetet mot en mer hållbar stad och Global Goals for Cities är en del av Gävle kommuns övergripande engagemang för hållbarhet, säger Keli Yen, projektledare, Gävle kommun.

Om Gävles deltagande i Global Goals for cities

Projektet Global Goals for Cities är ett partnerskap finansierat av EU-programmet URBACT, EU:s program för hållbar stadsutveckling.

Gävle kommun vill utveckla en helhetssyn på hållbarhet för att ta tillvara på synergier mellan de olika perspektiven – ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Kommunen vill också och öka engagemang och delaktighet med samarbetspartners och medborgare för ett mer hållbart Gävle. Global Goals for Cities-projektet ger Gävle möjlighet att göra detta, med Agenda 2030 som paraply.

Lista över deltagande städer:

Klaipéda, Litauen
Solningen, Tyskland
Reggio Emilia, Italien
Tallinn, Estland
Schiedam, Nederländerna
Mouscron, Belgien
Braga, Portugal
Trim, Irland
Ozalj, Kroatien
Bratislava, Slovakien
Heraklion, Grekland
Jihlava, Tjeckien
Manresa, Spanien
Dzierżoniów, Polen
Veszprém, Ungern
Glasgow, Storbritannien
La Rochelle, Frankrike
Gävle, Sverige
Veliki Preslav, Bulgarien

Total
0
Shares