4 skäl till varför din finansiella organisation behöver en LEI-kod

En Legal Entity Identifier (LEI) är ett unikt identifikationsnummer som används för att identifiera juridiska personer i olika finansiella transaktioner och rapporter. Denna kod har blivit obligatorisk i många länder för företag som bedriver finansiell verksamhet. 

Vad är en LEI-kod?

En LEI-kod är en unik identifieringskod som används för att identifiera företag och finansiella institutioner i olika länder. En LEI-kod säkerställer transparens och effektivitet i kommersiella transaktioner och bekämpar ekonomisk brottslighet.

LEI-numret är 20 tecken långt och består av tre delar:
1. Tecken 1-4: Identifiering av LOU (Local Operating Unit)
2. Tecken 5-18: Identifiering av den juridiska personen
3. Tecken 19-20: Verifiering av deras identitet

Hämta din LEI-kod från LEI-service.se och uppfyll de obligatoriska kraven för ditt finansiella företag.

4 skäl till varför din finansiella organisation behöver en LEI-kod

1. Krav på den globala marknaden

En av de viktigaste anledningarna till att din finansiella organisation behöver en LEI-kod är att det är ett krav på den globala marknaden. Många länder har infört regler som kräver att företag som bedriver finansiell verksamhet ska ha en LEI-kod. Detta beror på behovet av att kunna identifiera företag över gränserna och genomföra en effektiv rapportering av finansiella transaktioner. Utan en LEI-kod kan ditt företag drabbas av begränsningar i handelsmöjligheter och ökad risk för sanktioner.

2. Förbättrad transparens

En LEI-kod bidrar till att öka transparensen i finansiella transaktioner och affärsverksamhet. Den gör det möjligt att identifiera och spåra företag i olika länder. Den ökade transparensen säkerställer också bättre efterlevnad av regler och förordningar.

3. Effektiv riskhantering

En LEI-kod bidrar till en mer effektiv riskhantering vid finansiella transaktioner. Genom att korrekt identifiera företag och finansiella institutioner kan risker som ekonomisk brottslighet och penningtvätt bättre identifieras och hanteras. 

4. Ökad trovärdighet och förtroende

En LEI-kod ökar ditt företags trovärdighet och förtroende hos kunder, investerare och partners på den globala marknaden. Den visar att ditt företag är korrekt registrerat, vilket skapar ett positivt intryck av professionalism och ansvarstagande.

Hur får du en LEI-kod för ditt företag?

Om du är en finansiell organisation och vill skaffa en LEI-kod är processen relativt enkel. Följ dessa steg för att få en LEI-kod för ditt företag:

1. Välj en LEI-utfärdare: För att få en LEI-kod måste du först välja en LEI-utfärdare som är auktoriserad av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
2. Registrera ditt företag: När du har valt en LEI-utfärdare måste du registrera ditt företag. Detta innebär att du måste skicka in nödvändig dokumentation och information om ditt företag, såsom juridiskt namn, adress, organisationsnummer och all relaterad information.
3. Verifiera identitet: Som en del av registreringsprocessen kommer du att bli ombedd att verifiera ditt företags identitet. Detta kan innebära att du måste skicka in ytterligare dokumentation.
4. Mottagande av LEI-kod: När din ansökan har behandlats och godkänts kommer du att få din LEI-kod. 

Det är viktigt att notera att en LEI-kod har en giltighetstid, vanligtvis ett år. Du bör därför se till att förnya din LEI-kod i god tid.

Total
0
Shares